Rijkswaterstaat

Samen zijn we erin geslaagd enkele uitdagende ambities te verwezenlijken.

Laten we bellen

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanleg, het beheer en het onderhoud van de belangrijkste infrastructurele voorzieningen in Nederland. Bolster werkt al meer dan vijftien jaar samen met RWS, onder andere bij een versnellingsproject voor de aanleg van snelwegen in Nederland, en de implementatie van specifieke veiligheidsdoelstellingen. Samen hebben we een aantal uitdagende ambities weten te realiseren.

Van veiligheid een strategische prioriteit maken en deze veiligheidsstrategie met succes uitvoeren.

Met succes de bouwtijd van een snelweg verkort van vier tot twee jaar in het kader van een noodwet.

Verbinden en faciliteren van meerdere regionale projectdirecteuren om van een silo-benadering tot gezamenlijke oplossingen te komen.

Begeleiden van meerdere managers binnen RWS in hun leiderschap als onderdeel van ons programma.

Bolster waardeert de moed van de leidinggevenden van RWS om zich open te stellen voor uitdagingen. Een leidinggevende met wie Bolster nauw heeft samengewerkt is Wouter van Schelt. In zijn reflectie op de samenwerking met Bolster roemt Van Schelt het hoge werktempo van Bolster:

"Het is echt uniek hoe snel Bolster zich kan inlezen in onze werkwijze en specifieke vraagstukken. Bolster slaagt erin om echt snel bij te blijven en veranderingen te versnellen."

Hij wijst op de kenmerkende dialoog die Bolster toepast om vertrouwd te raken met cliƫnten en hun uitdagingen alvorens individueel of in groepsverband aan de slag te gaan.

"Zulke intakes brengen vooraf duidelijkheid, zodat we in trainingen en sessies de diepte in kunnen gaan. Tijdens het proces laat Bolster geen enkele uitdaging onaangeroerd. Deelnemers komen niet weg met diplomatieke antwoorden. Dat kan soms wat ongemakkelijk zijn. Maar Bolster weet veel energie en positiviteit te behouden voor de betrokkenen om uitdagingen om te zetten in gezamenlijke ambities en acties."