27 mei 2021

Innoveren? Investeer eerst in je managers

Innoveren gaat binnen multinationals soms langzamer dan gewild, hoe sterk die urgentie intern ook gevoeld wordt. De belangrijkste sleutel om strategieën te ontwikkelen met een echt positieve impact, is het empoweren van je eigen mensen.

Waarom is het voor multinationals soms moeilijk om innovatieve strategieën te ontwikkelen en door te voeren? Raden van Bestuur zijn zich bewust van de noodzaak. Ook business unit managers onderstrepen het belang van een vernieuwende langetermijnstrategie. Het is zelfs de reden dat ze voor hun vak gekozen hebben: visie brengen binnen de organisatie en daar dagelijks invulling aan geven. De realiteit is echter dat ze onder continue druk staan: hun verantwoordelijkheden zijn groot. Er valt altijd wel ergens een crisis te managen. Elk kwartaal vraagt weer om nieuwe omzetstijgingen. De snelheid waarmee ze hun beslissingen nemen, komt tot uiting in de koers die ze volgen. Die luidt meestal: met volle kracht vooruit.

De valkuil van de kortetermijnfocus

Door de kortetermijnfocus die managers noodgedwongen ontwikkelen, passen ze soms alleen op de winkel, totdat een volgende carrièrestap zich aandient. De strategische doelen die ze ondertussen jaarlijks tijdens budgetrondes leveren, ontstijgen niet altijd het cijferniveau: een hoger omzetdoel, hogere klanttevredenheid en lagere marges. Zeker wanneer een aantal afdelingsplannen samen worden gevoegd, ontstaat iets dat strategisch plan wordt genoemd, maar soms weinig richtinggevend is. Een plan waar niet werkelijk in geloofd wordt, waar niemand zich echt verantwoordelijk voor voelt.

Investeer in je eigen mensen

Hoe kunnen multinationals ontsnappen aan deze vicieuze cirkel? Hoe kunnen ze wel vernieuwen? De sleutel ligt in hun eigen mensen. Alles wat nodig is, ligt in hen verborgen. Hun organisatie kan enorm profiteren door in leiderschapsontwikkeling te investeren, managers te coachen in strategieuitvoering en hen daarbij te ondersteunen. Zo ontstaat een strategie die er echt toe doet, waarmee positieve impact gemaakt wordt, die grootse energie geeft. Dat maakt managementontwikkeling de beste basis voor strategieontwikkeling.

***

Wil je weten wat Bolster voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op