Digitale uitdagingen

Besluiten nemen is moeilijk bij ingewikkelde managementvraagstukken. Vooral in een veld waarin veel spelers en belangen acteren. Informatietechnologie is zo'n ingewikkeld speelveld, waarin zowel leiders als werknemers gemakkelijk vastlopen. Maar er is een manier om zelfs de meest ingewikkelde IT-uitdagingen in uw bedrijf tot een goed einde te brengen.

IT-ontwikkelingen in grote organisaties hebben vaak een van de volgende twee kenmerken:

(1) De IT-afdeling kiest voor een bepaalde oplossing voor een organisatieprobleem. Ze slagen er niet in om dit idee voor het voetlicht te brengen en uit te leggen hoe de oplossing de bedrijfsdoelstellingen ondersteunt. Of het management durft de oplossing niet te accepteren.

(2) Het management ontwikkelt een plan voor nieuwe bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld een nieuwe dienst of een reorganisatie). Ze vergeten de IT-afdeling er vanaf het begin bij te betrekken. In een (te) laat stadium krijgt IT de opdracht om de benodigde ondersteuning te leveren, maar zij kunnen of willen zich dan niet committeren.

Belangenconflict

Bij elk IT-vraagstuk zijn vele spelers en belangen betrokken. En vaak met conflicterende belangen. Denk aan de waarde van informatiebeveiliging versus die van optimale toegankelijkheid. Beveiliging is de verantwoordelijkheid van de IT-afdeling. Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor het management en andere gebruikers.

In deze gevallen is het ene belang niet ondergeschikt aan het andere. Dit betekent dat keuzes maken moeilijk is en de kans op stagnatie groot. De organisatie komt niet vooruit en loopt het risico achterop te raken en concurrentievoordeel te verliezen.

Afstemming

Stel je eens voor wat er gebeurt als je de technische kant afstemt met de menselijke kant? Een goed werkend IT-systeem én tevreden gebruikers.

Het bereiken van dat doel begint met het aanpakken van het echte probleem.

Maak een strategie en bepaal samen de 'North Star', gevolgd door een uitvoeringsplan. Ondersteun ieder individu om moedige beslissingen te nemen, krachtige actie te ondernemen en anderen te helpen. Juist omdat alle belangen dezelfde urgentie hebben, is er geen ruimte om de kantjes eraf te lopen, alleen de beste oplossingen volstaan.

Scheid de politieke kwesties, die er altijd zijn, van de eigenlijke kwestie. Breng de individuele wensen van de spelers naar de oppervlakte en haal het collectieve belang uit al die losse belangen. Bepaal waar mensen het over eens zijn en richt alle inspanningen daarop. Op die manier zorgt u ervoor dat degenen die de beslissingen moeten nemen, de moed hebben om vooruit te blijven gaan.

Bolster your business and have the courage to connect.