Innoveren? Investeer eerst in je managers.

Waarom is het voor multinationals soms moeilijk om innovatieve strategieën te ontwikkelen en uit te voeren? De Raad van Bestuur ziet de noodzaak. Ook business unit managers benadrukken het belang van een innovatieve langetermijnstrategie. Het is zelfs de reden waarom zij hun beroep hebben gekozen: om een inspirerende visie voor de organisatie te creëren en daar dagelijks invulling aan te geven. De realiteit is echter dat zij onder constante druk staan: hun verantwoordelijkheden zijn talrijk. Er is altijd wel een crisis te managen. Elk kwartaal is er weer een omzetstijging nodig. De snelheid waarmee zij hun beslissingen nemen, wordt weerspiegeld in de koers die zij volgen. Meestal betekent dat vol gas vooruit.

De valkuil van de kortetermijnfocus

Door de korte termijn focus die managers gedwongen worden te ontwikkelen, kijken ze soms alleen maar naar de winkel tot de volgende carrièrestap zich aandient. Ondertussen gaan de strategische doelen die ze elk jaar tijdens budgetrondes afgeven vaak niet verder dan de harde feiten en cijfers: een hogere omzetdoelstelling, hogere klanttevredenheid en lagere marges. Vooral wanneer een aantal afdelingsplannen wordt samengevoegd, ontstaat een zogenaamd strategisch plan, maar vaak geeft dit weinig echte richting. Het is een plan waar niet echt in geloofd wordt, een plan waar niemand zich echt verantwoordelijk voor voelt.

Investeer in je eigen mensen

Hoe kunnen multinationals uit deze vicieuze cirkel ontsnappen? Hoe kunnen ze innoveren? De sleutel ligt in hun eigen mensen. Alles wat nodig is, ligt in hen verscholen. Hun organisatie kan enorm profiteren door te investeren in leiderschapsontwikkeling, managers te coachen in strategie-executie en hen daarbij te ondersteunen. Zo ontstaat een strategie die er echt toe doet, die een positieve impact heeft, die heel veel energie geeft. Daarom vormt management development de beste basis voor strategieontwikkeling. 


Wil je meer weten over wat Bolster voor je bedrijf kan betekenen? Boek dan nu een gesprek.