Privacy & cookies

Privacybeleid

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Bolster de persoonlijke gegevens, die we verzamelen, gebruikt en wat je rechten zijn met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens.

Welke informatie verzamelen we over je?

Bolster verzamelt persoonlijke gegevens wanneer je rechtstreeks contact met ons opneemt of een formulier op onze website invult. We verzamelen ook informatie wanneer je intakes en enquêtes invult en wanneer je ons feedback geeft. Informatie over het gebruik van de website wordt verzameld met behulp van cookies.

Bolster levert ook adviesdiensten aan bedrijven en andere organisaties. De exacte gegevens die we bewaren, zijn afhankelijk van de geleverde diensten. Wanneer we met klanten omgaan voor professionele diensten, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken om aan de contractuele verplichting te voldoen.

Hoe gebruiken we je persoonlijke gegevens?

We verzamelen informatie om je verzoeken, vragen of zorgen te beantwoorden. Als je akkoord gaat, nemen we ook contact met je op om je op de hoogte te houden van nieuwe diensten of producten. We kunnen je ook speciale aanbiedingen en andere informatie verstrekken met betrekking tot evenementen, zoals ons Leiderschapsdiner. Daarnaast kunnen we contact met je opnemen om de producten en diensten van Bolster te evalueren of te verbeteren.

Bolster verzamelt ook gegevens om onze klanten van dienst te zijn. Gegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze overeengekomen projectomvang. Ga voor meer informatie naar onze Algemene voorwaarden.

We zullen je persoonlijke gegevens niet delen met derden zonder je toestemming.

Wat zijn je rechten?

Onder de AVG heb je 8 rechten m.b.t. je persoonsgegevens;

  • Het recht om geïnformeerd te worden; dit betekent dat iedereen die uw persoonlijke gegevens verwerkt, duidelijk moet maken wat ze verwerken, waarom en aan wie de gegevens nog meer kunnen worden doorgegeven.
  • Het recht op toegang; dit is je recht om te zien welke gegevens over je worden bewaard door een gegevensbeheerder.
  • Het recht op rectificatie; het recht om je gegevens te laten corrigeren of wijzigen als wat wordt bewaard op de een of andere manier onjuist is.
  • Het recht op gegevenswissing; onder bepaalde omstandigheden kun je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Dit wordt ook wel ‘het recht om vergeten te worden’ genoemd. Dit is van toepassing als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of je toestemming voor de verwerking van die gegevens is ingetrokken, of de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
  • Het recht op beperking van de verwerking; dit geeft de Betrokkene het recht om een ​​tijdelijke stopzetting van de verwerking van persoonsgegevens te vragen, bijvoorbeeld in het geval dat een geschil of rechtszaak moet worden afgesloten, of de gegevens worden gecorrigeerd.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid; een Betrokkene heeft het recht om te verzoeken dat alle gegevens die door hem of haar rechtstreeks aan de Verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt, worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.
  • Het recht om bezwaar te maken; de Betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen verdere verwerking van hun gegevens die niet strookt met het primaire doel waarvoor ze zijn verzameld, met inbegrip van profilering, automatisering en direct marketing.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering; Betrokkenen hebben het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing.
Als je een verzoek doet met betrekking tot je gegevens, zullen wij ons best doen om u binnen een maand te reageren, tenzij het verzoek dat je doet ingewikkeld is of van dien aard is dat het binnen deze termijn niet haalbaar is om hieraan te voldoen.

Als je een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via office@teambolster.com of schrijf ons op Bolster – AVG, Doelstraat 7, 2011 XA Haarlem.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internetloggegevens en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Wanneer je onze website gebruikt, kunnen we automatisch informatie van je verzamelen door middel van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website door bezoekers te volgen en om statistische rapporten over de website-activiteit samen te stellen. Ga voor meer informatie naar <www.youronlinechoices.eu>. of <www.allaboutcookies.org>. Je kunt je browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd en de bovenstaande websites vertellen je hoe je cookies uit uw browser kunt verwijderen.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

We proberen ervoor te zorgen dat onze privacyverklaring regelmatig wordt herzien en bijgewerkt. We zullen elk bijgewerkt beleid op deze pagina plaatsen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 juni 2020

Je kunt ten allen tijden contact opnemen via office@teambolster.com, bellen op +31 23 200 0102 of schrijven naar Doelstraat 7, 2011 XA Haarlem.