Week of Courage

Who from your organisation will you nominate as a hero?

Scroll naar onder voor Nederlands 

During the Week of Courage you can put your hero in the spotlight, as a token of appreciation for their courage. 

We invite you to nominate your hero. A leader or a pioneer who changed the course, is a source of inspiration, stood up, spoke out, showed leadership, took the difficult decision, or made your organization more future-proof.

In the week of December 1st we will highlight a number of these nominees and bring their story to your attention. As an appreciation for their courage and to inspire us all.

Please send us the name of your hero who you want to nominate via the form below.

Most heroes are modest. We will contact the nominees in advance.

***

Tijdens de Week of Courage zetten wij jouw held in de spotlight, als blijk van waardering voor hun moed. 

We nodigen jou uit om jouw held te nomineren. Een leider of een pionier die verandering brengt, een bron van inspiratie is, op is gestaan, zich uitspreekt, leiderschap toont, het moeilijke besluit nam of de organisatie verder future-proof maakt.

In de week van 1 december brengen wij een aantal van deze genomineerden en hun verhaal onder de aandacht. Als waardering voor hun moed en om ons allen te inspireren.

Stuur ons de naam van jouw held die je wil nomineren via het onderstaande formulier.

De meeste helden zijn bescheiden. We nemen vooraf contact op met de genomineerden.

Courage changes all.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.